verzekeringsrecht schade claim verzekeringsmaatschappij polis schadevergoeding

Verzekeringsrecht

Als u een schade hebt geleden wilt u deze natuurlijk vergoed krijgen. Dikwijls kan een schadevergoeding geclaimd worden bij een verzekeringsmaatschappij. Wanneer u er met een verzekeringsmaatschappij niet uitkomt kunnen wij helpen. Denk aan: niet vergoeden van de schade, een te lage vergoeding geven voor de schade of de claim afwijzen.

In een verzekeringspolis wordt omschreven voor welke schadelijke gevolgen de verzekeraar ten opzichte van de verzekerde aansprakelijk is. Veelal redigeert de verzekeringsmaatschappij onopvallende clausules waardoor de verzekeringsmaatschappij zich kan onttrekken aan haar aansprakelijkheid.

Dit geldt bij verzekeringen tegen verkeersschade, brandschade, bouwschade, produkt-aansprakelijkheid etc..

Ook particulieren worden wel eens geconfronteerd met een schadeclaim. Het is verstandig in een dergelijk geval een advocaat in te schakelen. Het gaat immers vaak om een aansprakelijkheidstelling waardoor de ene partij verplicht wordt om aan de andere partij aanzienlijke bedragen te betalen. Om dergelijke conflicten optimaal te laten behandelen is het raadzaam om een advocaat in de arm te nemen.