strafrecht vervolgt schuldig strafbaar dagvaarding verdacht groningen

Strafrecht

Dagvaarding

Hebt u een dagvaarding ontvangen? Dan is het belangrijk dat u direct met een advocaat contact opneemt. Wij kunnen helpen bij de verdediging zodat u een zo laag mogelijke straf krijgt of zelfs wordt vrijgesproken. In een GRATIS gesprek van maximaal 30 minuten kunt u uw dagvaarding met een van onze strafrechtadvocaten bespreken.

In deze maatschappij gelden er veel regels. Als deze regels worden overtreden, kunt u zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit waarvoor u zich als verdachte voor de rechter moet verantwoorden. U wordt dan gedagvaard en de rechter beslist of bewezen is dat u een strafbaar feit hebt gepleegd.

Het is verstandig een advocaat in de arm te nemen zodra u bemerkt dat u wordt vervolgd. De advocaat helpt bij het bepalen van de verdedigingstechniek.

Met hem kan de verdachte bespreken of er mogelijkheden zijn voor een vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging en/of verzachtende omstandigheden aangevoerd kunnen worden. In sommige gevallen is het verstandig om getuigen op te roepen waarvan de verklaring (mede) kan leiden tot een vrijspraak.

Strafbeschikking

Een strafbeschikking is een straf of maatregel die door de officier van justitie zonder tussenkomst van de rechter kan worden opgelegd.

Het gaat dan om:
  • een boete
  • een taakstraf
  • in beslagneming goederen
  • ontzegging rijbevoegdheid
  • schadevergoeding
U kunt verzet instellen tegen een strafbeschikking. De termijn hiervoor is 14 dagen.
Wat veel mensen niet weten is dat een strafbeschikking gevolgen kan hebben voor het kunnen verkrijgen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Een strafbeschikking geeft namelijk een strafblad. Het tijdig instellen van verzet kan dan ook heel belangrijk zijn.

Voor vragen hierover of als u een afspraak met ons wilt maken, kunt u contact met ons opnemen.

Rijbewijs ingevorderd

Een rijbewijs kan worden ingevorderd als u te hard of onder invloed van alcohol hebt gereden. Als de Officier u rijbewijs heeft ingevorderd dan kunt u een klaagschrift door ons laten indienen.

Schadevergoeding

Als u strafrechtelijk vervolgd bent maar niet bent veroordeeld, dan kunt u schade hebben geleden, bijvoorbeeld doordat u een tijd vast gezeten hebt. Het kan zijn dat u dan recht hebt op een schadevergoeding. Wij kunnen u hierin bijstaan en voor u een verzoek tot schadevergoeding indienen.