bouwrecht gebreken kosten betaling oplevering huis

Bouwrecht

De aannemer levert een bouwwerk op, maar er zijn nog enige gebreken aan het bouwwerk te bespeuren welke moeten worden verholpen. In sommige gevallen levert de aannemer het bouwwerk aan de opdrachtgever op maar zijn er geen echte gebreken. Desondanks betaalt de opdrachtgever de aannemer niet of niet volledig. Dit kan aanleiding geven tot een incassoprocedure van de aannemer tegen de aanbesteder. Er kunnen op verschillende gebieden problemen en conflicten ontstaan, zoals conflicten tussen aannemer en opdrachtgever in de uitvoering van een overeenkomst, conflicten over de kosten van de werkzaamheden, aansprakelijkheid etc. Wij kunnen u juridische bijstand geven om het conflict voor u op een zo goed mogelijke manier op te lossen.