ontslag ontslaan ontbindingsvergoerding goude handruk

Arbeidsrecht

In arbeidsrelaties komt het voor dat er een conflict ontstaat. Tijdige advisering kan veel ellende voorkomen. Eerst zullen de werkgever en de werknemer natuurlijk moeten bekijken of zij gezamenlijk het arbeidsconflict kunnen oplossen. Wanneer dit niet lukt, is het raadzaam om iemand van buitenaf in te schakelen. Arbeidsconflicten en ontslag kunnen langdurige gerechtelijke procedures met zich meebrengen. Mediation kan ook een goede oplossing zijn. Wij hebben een uitstekende MfN mediator binnen ons kantoor.

Ontslag:


Voor de werknemer

U bent ontslagen of dreigt ontslagen te worden. Belangrijk is te weten welke rechten u hebt. Mag de werkgever u wel ontslaan en zijn de opzegtermijnen in acht genomen? Hebt u recht op een vergoeding en zo ja wat is de hoogte hiervan? In alle gevallen van ontslag is het belangrijk om juridisch advies van een advocaat te krijgen.

Voor de werkgever

Als werkgever kan het van belang zijn om niet verder te willen gaan met een werknemer. De werknemer functioneert bijvoorbeeld niet. Kunt u de werknemer zomaar ontslaan en welke regels moet u in acht nemen? Hebt u voldoende dossieropbouw van het (dis)functioneren van de werknemer?
Bent u een vergoeding verschuldigd en zo ja wat is de hoogte hiervan?
In alle gevallen van ontslag is het belangrijk om juridische advies van een advocaat te krijgen. Wij kunnen u ook adviseren bij de dossieropbouw van uw werknemer.

Salaris

De werkgever betaalt het salaris niet op tijd. Wat doet u dan? Ruzie maken vergroot het conflict meestal alleen maar. Vraag de werkgever wat er aan de hand is. Komt u niet tot een oplossing of als u denkt dat het zinloos is om met uw werkgever in discussie te gaan, dan kunnen wij voor u met uw werkgever contact opnemen om extra druk te leggen. Verder kan er een loonvorderingsprocedure bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Mocht u advies of bijstand willen dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen.

Ziekte

U bent ziek, maar de werkgever maakt er een conflict van. Hoe moet u hiermee omgaan? U bent werkgever en hebt een langdurig zieke werknemer. Wat zijn uw rechten en plichten? In beide gevallen is het verstandig om een advocaat in te schakelen.

Mediation

Als er een conflict is of als er een conflict tussen werkgever en werknemer dreigt kan het raadzaam zijn om een mediator in te schakelen. Een goede mediator in een arbeidsconflict is iemand die in staat is om een goede dialoog op gang te brengen en daarnaast ook bekend is met het arbeidsrecht. Op ons kantoor is een advocaat werkzaam die MfN registermediator is. Mocht gezamenlijk overleg niet mogelijk zijn of heeft dit niet tot een gewenste oplossing geleid, dan is het raadzaam om een deskundige/advocaat in te schakelen. Deze advocaat kan voor u gaan onderhandelen of procederen, bijvoorbeeld over de beëindiging van de dienstbetrekking, de hoogte van de vast te stellen vergoeding (gouden handdruk, scholing etc.) of over het in te vorderen achterstallig salaris.

Contracten

Mocht u een contract nodig hebben dan is het goed om u hierover te laten voorlichten. Wij kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van arbeidscontracten en navenante contracten zoals deelcontracten, oproepcontracten en tevens personeelsreglementen. Ook houden wij ons bezig met het behandelen van de juridische gevolgen van conflicten welke voortvloeien uit agentuurovereenkomsten, detacheringovereenkomsten en franchiseovereenkomsten.

Concurrentiebeding

Wat zijn de gevolgen van een concurrentiebeding en wat gebeurt er als deze wordt overtreden?
Is uw concurrentiebeding eigelijk wel geldig en hoe komt u van dit beding af?
Belangrijke vragen waarin wij goede juridische bijstand kunnen geven.