mediation mediator groningen goedkoop scheiden echtscheiden arbeidsconflict ontslag ontslaan advocaat echtscheiding

Mediation

In relaties kunnen conflicten (zoals arbeidsconflicten, burenruzies of huwelijksconflicten) ontstaan. Mediation kan helpen in situaties waarin men op een goede manier afscheid van elkaar wil nemen, maar ook in situaties waarin partijen gezamelijk nog verder met elkaar willen of moeten.

In een mediationtraject praten partijen met elkaar onder begeleiding van een advocaat-mediator of mediator en proberen zij samen tot een oplossing en gezamenlijke afspraken te komen. In een echtscheidingsprocedure kunnen bijvoorbeeld in het mediationtraject afspraken gemaakt worden over de hoogte van de vast te stellen alimentatie of de zorgregeling tussen de ouders en de kinderen. In een ontslagprocedure kunnen er bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over een vast te stellen ontbindingsvergoeding of een voortzetting van de dienstbetrekking.

Naast de feitelijke en juridische kant is in het mediationtraject ook ruimte voor de emotionele kant.

Mediation heeft als voordeel dat het langdurige gerechtelijke procedures kan voorkomen. Ook is een mediationtraject in het algemeen goedkoper dan het voeren van een procedure. Er is immers maar één advocaat-mediator of mediator betrokken bij het proces in plaats van dat elke partij een eigen advocaat in de arm dient te nemen.

Voor verdere informatie over mediation en echtscheiding wordt verwezen naar het op deze site vermelde kopje scheidingsmediation.

Op ons kantoor te Groningen is een advocaat werkzaam die zowel MfN registermediator mfnregister.nl. is en lid is van de specialisten verenigingFAS-advocaat-scheidingsmediator. www.verenigingfas.nl. De vFAS is de vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht.