kosten persoons en familierecht advocaten uurtarief gefinancierde rechtsbijstand pro deo goedkoop gratis goedkoopste goedkope

Een advocaat behoeft niet duur te zijn


Wanneer u geen aanspraak maakt op gesubsidieerde rechtsbijstand dan blijven wij goedkoper


In Nederland kost een advocaat gemiddeld tussen de € 200,00 en € 400,00 per uur (ex BTW). Dit zijn hoge kosten. Wij houden daarom bewust onze kosten laag. Ons uurtarief staat laag in de markt met € 195,00 per uur (ex BTW). Verder proberen wij geen onnodig werk te verrichten, zodat hoge declaraties zoveel mogelijk voorkomen worden. Dit doen wij door:
  • bewust de kantoorkosten laag te houden (bijvoorbeeld geen prestigieus gebouw);

  • het aantal uren zo laag mogelijk te houden. Wij maken bijvoorbeeld niet onnodig lange processtukken;

  • de uren ook beperkt houden door alleen te procederen als het moet en te schikken wanneer het kan.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien uw belastbaar gezinsinkomen in het jaar 2022 maximaal € 44.000,00 bedroeg of, indien u alleenstaand bent, maximaal € 31.100,00 en uw vermogen niet hoger dan het fiscale zogenaamde heffingsvrije vermogen (in het jaar 2022 bedroeg dit € 31.747,00) dan kunnen wij u zeer goedkoop bijstaan, omdat u dan mogelijk voor een subsidie in aanmerking komt. Voor de exacte normen wordt verwezen naar de website van : de Raad voor Rechtsbijstand. Als u voor subsidie in aanmerking komt bent u slechts een eenmalige eigen bijdrage voor de advocaatkosten verschuldigd (de eigen bijdragen variëren van € 394,00 tot € 984,00). Als u voor subsidie in aanmerking komt zal ook het bedrag dat de rechtbank voor een procedure in rekening brengt, lager zijn. Ook voor het griffierecht wordt namelijk een gedeeltelijke subsidie toegekend.