overeenkomsten overeenkomst contracten contract probleem geschil opmaken

Overeenkomstenrecht

Contracten opstellen en advies aangaan contract

Dit rechtsgebied gaat over overeenkomsten tussen partijen over en weer waarbij de rechten en de plichten van ieder ten opzichte van de ander zijn vastgesteld. Twijfelt u of het verstandig is om een voorstel tot het sluiten van een contract te accepteren. Het is dan zinvol om eerst een advocaat te raadplegen voordat u dit contract afsluit en u zich dus ten opzichte van de andere partij juridisch bindt.
Ook kan de advocaat een contract voor beide partijen opstellen waarbij hij rekening houdt met de wensen van deze beide partijen.
De advocaat kan u daarnaast wijzen op eventuele verborgen en mogelijk zeer nadelige consequenties die kunnen voortvloeien uit een af te sluiten contract.